Działania Stowarzyszenia 2017

Stowarzyszenie Mamy Tarnów w ciągu pierwszego roku swojej działalności podjęło się następujących działań:

1. Projekt „Kreatywne Przedszkolaki”. W roku 2017 Stowarzyszenie MAMY TARNÓW było partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu Edukacji. A sam projektu realizowany był z Budżetu Miasta Tarnowa. Był to projektu edukacyjny, przeznaczony dla dzieci w Tarnowskich przedszkolach. Dzięki niemu dzieci mogły doświadczyć wyjątkowych lekcji o przyrodzie, sztuce, muzyce o profilaktyce zdrowia. Projektem zostało objęte 397 uczestników.

2. Cztery edycje kursu pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci. Przeszkoliliśmy około 80 osób, nauczycieli, rodziców, seniorów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę i praktykę o wiadomości z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

3. Projekt ZDROWE SŁODYCZE to pomysł, na który zagłosowali i wybrali do realizacji mieszkańcy Tarnowa i okolicznych miast (13 000 głosów). W skład działań wchodziło: udział w konferencji dietetycznej, udział w warsztatach kulinarnych z tworzenia pysznych i zdrowych łakoci, którymi można się zajadać i zachować zdrowie. 

4. Tarnowskie Targi Mama&Dziecko to wydarzenie cykliczne, które odbywało się w dwóch edycjach: letniej oraz zimowej.  Za każdym razem gromadziliśmy ponad 20 wystawców z regionu tarnowskiego oraz grupę kilkuset odwiedzających rodzin z Tarnowa i okolic. Ciekawe stoiska, dobra zabawa dla małych i dużych, ciekawe prelekcje specjalistów to coś, co przyciągało rodziców, którzy dbają o rozwój swojej świadomości rodzicielskiej.

5. ANKIETA dla tarnowskich rodziców, to narzędzie badawcze które zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby każdy rodzic mógł wypowiedzieć się samodzielnie na temat swojego zapotrzebowania na aktywności dla dzieci i rodziców w Tarnowie. W ankiecie wzięło udział 170 respondentów. 

6. Cykliczne spotkania „Klub dla mam PRZYSTAŃ” to inicjatywa dla mam, które potrzebują po prostu wyjść z domu i porozmawiać z innymi mamami, w podobnej sobie sytuacji. Spotkania te dotykały różnorodnych tematów, wywodzących się z potrzeb uczestniczek i ich sugestii. 

7. Spotkania „Tarnowskie chustowanie” to bezpłatne spotkania dla mam, zainteresowanych noszeniem swoich dzieci w chuście. Spotkania te trwają od roku 2014 i stały się kolebką spotkań dla mam w Tarnowie i tworzeniem wspierających się przyjaźni i rozmów, nie tyko o chustach i o dzieciach.

8. Seminarium wprowadzające do pedagogiki Jaspera Juula -duńskiego pedagoga to spotkania, które zgromadziły ponad 100 zainteresowanych osób, zarówno rodziców jak i nauczycieli. Tematyka spotkań to łagodne rozważania o aktualnych metodach wychowawczych i próba znalezienia własnej metody dla każdego z uczestników. 

9. Spotkania „Pudełko pełne emocji” pierwsza pomoc psychologiczna w relacji rodzic -dziecko. Warsztaty dla rodziców, którzy szukają własnej ścieżki komunikowania się ze swoim dzieckiem. 

10. Konferencja edukacyjna „Być rodzicem” to wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. Pierwsza konferencja BYĆ RODZICEM w dużej mierze skupiała się na DZIECKU. Wykłady i panele dyskusyjne były podzielone się na 5 kategorii, z czego aż 4 poświęcone są bezpośrednio dziecku: odżywianie, emocje, mowa i rozwój psychoruchowy. Piąta kategoria dotykała bardzo ważnego tematu – depresji poporodowej. W konferencji udział wzięło 170 uczestników.