MAMMOVO

 

Zajęcia rozwijające dla dzieci i rodziców!

 

SMYKO-MULTISENSORYKA

Są to zajęcia o charakterze:
1. Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).
2. Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt mała ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
3. Przesiewowym – prowadzący jest wstanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka – jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej. 
4. Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności  i zabawę  . 

DLA KOGO ?

Zajęcia się skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia a nawet starszych i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe. 

Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególnośći dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

  • ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in – vitro, zagrożone )
  • nieprawidłowośći okołoporodowe – porody przez cesarskie cięcie
  • wcześniactwo
  • obniżona punktacja Apgar
  • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym ( obnizone napięcie mięsniowe, asymetria)
  • problemy z ssaniem 
  • późne osiąganie kamieni milowych w rozowju
  • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby” ( mało spią i często sie wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikaja kontaktu fizycznego  dzieci nadwrażliwe na bodźce