„Szkoła twórczej edukacji – zajęcia rozwijające skrzydła”

Realizacja zadania publicznego „Szkoła twórczej edukacji – zajęcia rozwijające skrzydła” polegała na zorganizowaniu atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym dla dzieci z tarnowskich szkół podstawowych z klas I-III oraz ich rodziców. Przeprowadzonych zostało: 15 zajęć edukacyjnych oraz 5 zajęć dla rodziców, łącznie dla 45 uczestników. Zajęcia poza wyznaczonymi celami spełniały następujące funkcje dodatkowe:
-integracja tarnowskich uczniów i rodziców
-rozwijanie ciekawości świata i zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy
aktywne i twórcze uczestnictwo w ciekawym procesie edukacyjnym,
-nauka pracy w grupie rówieśniczej, jako stymulujące doświadczenie,
-nauka przełamywania barier edukacyjnych,
-nabycie świadomości aktywnego uczenia się przez całe życie,
-dostęp dla rodzin z miasta Tarnowa do sprawdzonych i ciekawych zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci.